Těhotenství

by admin

Smluvní pojišťovny

V rámci péče hrazené zdravotními pojišťovnami je možné udělat pouze 3 ultrazvuková vyšetření za celé těhotenství. První ultrazvuk slouží k potvrzení těhotenství a zhodnocení počtu plodů, následuje pak screeningové vyšetření ve 20. a 30. týdnu. V rámci nadstandardních balíčků je zahrnuta péče, která je považována za důležitou – například díky pravidelnému zjišťování váhových odhadů jsme schopni zachytit včas opožďování růstu (tzv.IUGR – intrauterinní růstová restrikce), vyhodnotit, zda pacientka není v riziku předčasného porodu kvůli bezpříznakovému zkracování děložního čípku. Rovněž vzpomínka na těhotenství ve formě fotografií spolu s možností přítomnosti partnera pomůže celému páru těšit se na miminko a zažívat tak spolu jedinečné okamžiky. Dnes již standardem je i kombinovaný prvotrimestrální screening, při němž se hodnotí jak morfologie miminka, tak i rizika chromozomálních vad jako je Downův syndrom, Edwardsův syndrom a Patauův syndrom, riziko preeklampsie, IUGR a předčasného porodu.  

Základní balíček 4 000 Kč

 • Péče do 36.týdne výhradně v ordinaci při nekomplikovaném průběhu těhotenství
 • Všechny odběry probíhají přímo v ambulanci (kromě testu na těhotenskou cukrovku, který je z důvodu zjištění co nejpřesnějších výsledků prováděn v odběrovém centru)
 • Biometrie (váhový odhad miminka) při každé kontrole
 • Měření délky děložního hrdla jako metoda vyhledávání pacientek, které jsou v riziku předčasného porodu
 • Přítomnost partnera možná během každé kontroly
 • Kombinovaný prvotrimestrální screening včetně konzultace výsledku (stanovení rizika vybraných chromozomálních vad – Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom)
 • Fotografie miminka z ultrazvukového vyšetření 
 • Určení pohlaví miminka
 • Použití jednorázových vyšetřovacích zrcadel při vyšetření 
 • Možnost použití jednorázových hygienických potřeb včetně bílých ponožek
 • Zasílání elektronického receptu na medikaci předepisovanou naší ambulancí
 • Možnost konzultace elektronickou poštou lékaře nebo porodní asistentky (v rámci ordinačních hodin)
 • Možnost konzumace teplých nebo studených nápojů před plánovanou návštěvou

VIP balíček 6 000 Kč

 • Péče do 40. týdne výhradně v ordinaci při nekomplikovaném průběhu těhotenství
 • Všechny odběry probíhají přímo v ambulanci (kromě testu na těhotenskou cukrovku, který je z důvodu zjištění co nejpřesnějších výsledků prováděn v odběrovém centru)
 • Biometrie (váhový odhad miminka) při každé kontrole
 • Měření délky děložního hrdla jako metoda vyhledávání pacientek, které jsou v riziku předčasného porodu
 • Přítomnost partnera možná během každé kontroly
 • Kombinovaný prvotrimestrální screening včetně konzultace výsledku (stanovení rizika vybraných chromozomálních vad – Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, riziko preeklampsie, riziko růstového opožďování plodu – IUGR, riziko předčasného porodu)
 • Fotografie miminka z ultrazvukového vyšetření 
 • Určení pohlaví miminka
 • 3D/4D ultrazvuk
 • Nácvik masáže hráze jako prevence porodního poranění
 • V případě akutního problému vyšetření ten samý den (nutnost zavolat minimálně 2 hodiny před koncem ordinačních hodin)
 • Možnost konzultace elektronickou poštou lékaře nebo porodní asistentky  (v rámci ordinačních hodin)
 • Možnost telefonické konzultace lékaře nebo porodní asistentky (v rámci ordinačních hodin)
 • Použití jednorázových vyšetřovacích zrcadel při vyšetření 
 • Možnost použití jednorázových hygienických potřeb včetně bílých ponožek
 • Zasílání elektronického receptu na medikaci předepisovanou naší ambulancí
 • Možnost konzumace teplých nebo studených nápojů před plánovanou návštěvou

VIP Plus balíček 9 000 Kč

 • Vše v rozsahu VIP těhotenského balíčku + služby navíc viz níže
 • V průběhu těhotenství možná kontrola miminka kdykoli na žádost pacientky v ordinačních hodinách (maximálně 1 x denně) – cca 5 min. návštěva s kontrolou ozev plodu, polohy miminka a při jeho příznivé poloze i vytištění fotografie
 • Laktační kurz vedený certifikovanou laktační poradkyní okolo 36. týdne (nácvik poloh při kojení, vysvětlení nejčastějších chyb) – kurz trvá cca 1 hodinu v prostorách ordinace a po porodu je možná ještě další jedna telefonická konzultace případně další dle domluvy

Individuální předporodní domácí příprava 3 000 Kč / 2 hodiny

 • Návštěva lékaře či porodní asistentky u pacientky doma (obvykle mezi 30-36.týdnem nebo dle domluvy)
 • Možná přítomnost partnera
 • Probrání všech témat týkajících se přípravy na porod, kdy jet do porodnice a pak průběhu samotného porodu
 • Možná konzultace případného porodního plánu
 • Praktický nácvik úlevových poloh při porodu, masáže, dýchání
 • Nácvik základní péče o miminko, správné polohování
 • Teoretické probrání techniky kojení, polohy při kojení
 • Další témata, dotazy, případně pomoc s organizováním příslušenství spojené s péčí o miminko je pak na každém
 • Platí pro pacientky bydlící v Praze, mimo Prahu navíc 10 Kč / km

Laktačního poradenství – 1 000 Kč

 • Laktační kurz vedený certifikovanou laktační poradkyní okolo 36. týdne (nácvik poloh při kojení, vysvětlení nejčastějších chyb) – kurz trvá cca 1 hodinu v prostorách ordinace a po porodu je možná ještě další jedna telefonická konzultace případně další dle domluvy
 • Laktační poradenství pro maminky po porodu

Jednorázové služby

 • Kombinovaný prvotrimestrální screening včetně konzultace výsledku (stanovení rizika vybraných chromozomálních vad – Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom) 2 000 Kč
 • Kombinovaný prvotrimestrální screening včetně konzultace výsledku (stanovení rizika vybraných chromozomálních vad – Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom, riziko preeklampsie, riziko růstového opožďování plodu – IUGR, riziko předčasného porodu) 2 800 Kč
 • Biochemický screening – Triple test 800 Kč
 • Určení pohlaví plodu 100 Kč
 • 1 fotografie miminka z ultrazvukového vyšetření 100 Kč
 • Nácvik masáže hráze jako prevence porodního poranění 300 Kč
 • 3D / 4D ultrazvuk miminka 2 000 Kč
 • Kompletní vyšetření v těhotenství včetně ultrazvukového vyšetření a konzultace pro neregistrovanou pacientku 1000 Kč / každých 30 minut (mimo screeningová vyšetření)
 • Výpis z dokumentace na žádost pacientky 400 Kč
 • Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 400 Kč
 • Zpráva pro leteckou společnost 200 Kč
 • Nedostavení se na čas na objednanou návštěvu lékaře bez omluvy alespoň 48 hodin předem 500 Kč
 • Přítomnost ošetřujícího lékaře u porodu / císařského řezu (aktuální ceník a podmínky k nahlédnutí v ordinaci)